Διοικητικό Συμβούλιο

  1. Βαγγέλης Κρητικός, Πρόεδρος
  2. Κώστας Κατσιγιάννης, Αντιπρόεδρος A’
  3. Λάμπρος Πυργιώτης, Αντιπρόεδρος Β’
  4. Δημήτριος Λαλούμης, Αντιπρόεδρος Γ’
  5. Δέσποινα Κούτσαρη, Γενικός Γραμματέας
  6. Δώρος Κλεοβούλου, Ταμίας
  7. Χρήστος Γιαννακόπουλος, Σύμβουλος Αθλητικών Ομοσπονδιών
  8. Γρηγόρης Παπανίκος, Σύμβουλος Διεθνών Σχέσεων
  9. Κλεοπάτρα Βελούτσου, Ειδικός Σύμβουλος Υπεύθυνη για την Σύνδεση Επιστημονικής Γνώσης με την Πρακτική

 

Διευθυντής: Κωνσταντίνος Μανωλίδης (email: konstantinos@psaos.gr)