Διεθνή Συνέδρια

Ο ΠΣΑΟΣ οργανώνει κάθε χρόνο δύο διεθνή επιστημονικά συνέδρια από το 2001 το πρώτο και το 2005 το δεύτερο. Τα επόμενα συνέδρια θα  γίνουν:

Για περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχές, παρακαλώ στείλτε ηλεκτρονική επιστολή στην διεύθυνση psaos@psaos.gr

Τα προγράμματα των προηγούμενων συνεδρίων και το βιβλίο των περιλήψεων είναι διαθέσιμα στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

Previous International Conferences on Sports
Programs
Abstract Books
19th
18th
17th
16th
15th
14th
13th
12th
11th
10th
9th
8th
7th
6th
5th
4th
3rd
2nd
1st
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
 
Previous Annual International Conferences on Kinesiology and Exercise Sciences
Programs
Abstract Books
15th
14th
13th
12th
11th
10th
9th
8th
7th
6th
5th
4th
3rd
2nd
1st
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A